Топ новини:

ТВОЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА АНКЕТА

При създаването на една анкета, взимайте предвид, начина по-който организирате целта на въпроса си. Старайте се да обхващате всички възможни отговори и избягвайте отговори като: друго / други / друга. Бъдете максимално конкретни, с цел по-лесна обработка на данни.