Топ новини:

Конференция за маркетинг и МИО подслонява ПУ

23 Май 2018 коментара Младежка медия;
Конференция за маркетинг и МИО подслонява ПУ

„Маркетингът и международните икономически отношения в съвремието – тенденции, перспективи и предизвикателства“

Това бе надсловът на Националната студентско-докторантска конференция, организирана от катедрата „Маркетинг и международни икономически отношения“ към Факултета по икономически и социални науки на ПУ „Паисий Хилендарски“. Форумът ще се състоя на 21 май, понеделник, от 10:00 ч. в зала „КОМПАС“ на Ректората .

За втори път конференцията се проведе без такса за участие. Целта бе студенти, докторанти и млади учени от различни висши училища да представят постигнати научни резултати, нови идеи и намерения за бъдещи съвместни проекти. 

Маркетинговият панел на конференцията се реализира по проекта „Маркетингови комуникации и изграждане на конкурентни предимства от висшите училища“, финансиран от фонд „Научни изследвания“ към Пловдивския университет“. Тематичните направления в тази част са: „Маркетингът във висшето образование“; „Маркетингови комуникации“; „Маркетингов мениджмънт“ и „Потребителско поведение“. 

Вторият панел, посветен на международната икономика, включи направленията „Световна икономика и международна търговия“, „Международни пазари" и „България в световното стопанство“.

Както и на предходния форум, организиран от катедра „Маркетинг и МИО“, освен с безплатно участие, студентите и докторантите бяха стимулирани с получаване на сертификат, а значимите представени доклади бяха включени в специално електронно издание, отново без такса. 

тагове: конференция, пу, среща студенти, маркетинг, мио