Топ новини:

Студенти от ТУ Пловдив обсъждат с местната власт и фирми бъдещето

13 Март 2015 коментара Младежка медия;
Студенти от ТУ Пловдив обсъждат с местната власт и фирми бъдещето

Първи по рода си форум „Образование, иновации и инвестиции” провеждат в Пловдив

Мениджърите на компании от Тракия икономическа зона ще дискутират с екипа на Техническия университет, държавната и местна власт, и студенти потребностите от кадри и възможностите за създаване им

Как по-лесно да комуникират бизнеса и образованието, за да бъдат създадени по-практични и ефективни взаимоотношения между двете силно заинтересувани страни е причината за свикването на първата по рода си среща на мениджърите на компании от Тракия икономическа зона /ТИЗ/ с екипа на Техническия университет-София, на пловдивския филиал и студенти. Тракия икономическа зона е най-големия инвестиционен проект в България, с реализирани досега 1 милиард евро инвестиции, който ще изпитва все по-голяма нужда от квалифицирани кадри.  

„Образование, иновации и инвестиции” е темата на форума, който ще се проведе на 16 март 2015 г. от 13 часа, в Аулата на Технически университет-София, филиал Пловдив. Организаторите Технически университет-София, сдруженията „Клъстер проектиране и строителство“ и „Клъстер информационни и комуникационни технологии Пловдив” считат, че идеите, които ще бъдат споделени, ще дадат тласък на решаването на проблема с кадрите и иновациите.

В разискванията ще вземат участие Менда Стоянова - председател на бюджетната комисия в Народното събрание, зам.-министърът на образованието проф. д-р инж. Костадин Костадинов, кметът на Пловдив инж. Иван Тотев, областният управител Розалин Петков, доц. д-р инж. Никола Добрев и инж. Пламен Панчев - съуправители на ТИЗ, проф. дтн инж. Георги Михов - ректор на ТУ-София, проф. д-р Михаил Петров - директор на ТУ-София, филиал Пловдив, д-р Ивайло Старибратов – председател на ИКТ Клъстер Пловдив, представители на Министерството на икономиката и собственици и мениджъри на едни от най-големите предприятия в ТИЗ като Либхер-Хаусгерете Марица, АББ, Шенкер, Атаро Клима, Интеркомплекс, Уилям Хюс, Макском, Техно Акташ, Сенсата и др. 

Индустрията търси инженери, които в момента висшето образование трябва да „произведе”. Това показват предварителните разговори с мениджърите. Най-силен е натискът за кадри, оказван върху Техническия университет - филиал Пловдив, който обучава около 2000 студенти, но за да се удовлетворят нуждите на бизнеса техният брой трябва да достигне минимум 2500 през следващите няколко години. Според „Стратегията за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014 – 2020“ към 2012 г. завършилите висше образование в България са 26,9% от населението между 30 и 34 години, като до 2020 г. този процент трябва да нарасне до 36%.

Образованието на един студент продължава поне 4 години, така че в краткосрочна перспектива за задоволяване на конкретни кадри опитът на ТУ-София, филиал Пловдив дава други ефективни решения. При сключен договор с най-голямото оръжейно предприятие в България - фирма “Арсенал” - Казанлък, екипи от пловдивския филиал на Техническия университет отиват на място да обучават вече работещи инженери. “Студенти по поръчка” могат да бъдат създавани при ясни изисквания и отговорности и от страна на бизнеса, категорични са преподавателите във вуза. ю

На срещата “Иновации, образование и квалификация”, ще присъстват и студенти, които ще могат да разискват поставяните проблеми. Защото те са бъдещите инженери, очаквани с нетърпение от бизнеса в Тракия икономическа зона.

Срещата ще се проведе на 16 март 2015 г. от 13 часа, в Аулата на Технически университет-София, филиал Пловдив, адрес: Пловдив, ул. "Цанко Дюстабанов" №25. 

Програма

  • 13.00 - 14.30 часа – ИЗКАЗВАНИЯ, ОБСЪЖДАНИЯ - Част от изказванията са на: г-жа Менда Стоянова - председател на бюджетната комисия в Народното събрание, зам.-министърът на образованието проф. д-р инж. Костадин Костадинов, кметът на Пловдив инж. Иван Тотев, областният управител Розалин Петков, доц. д-р инж. Никола Добрев и инж. Пламен Панчев - съуправители на ТИЗ, проф. дтн инж. Георги Михов - ректор на ТУ-София, проф. д-р Михаил Петров - директор на ТУ-София, филиал Пловдив, д-р Ивайло Старибратов – председател на ИКТ Клъстер Пловдив и собствениците и мениджърите на едни от най-големите предприятия в ТИЗ като Либхер-Хаусгерете Марица, АББ, Шенкер, Атаро Клима, Интеркомплекс, Уилям Хюс, Макском, Техно Акташ, Сенсата и др.
  • 14.30 – 15:00 - КАФЕ – ПАУЗА
  • 15:00 – 18:00 – ДИСКУСИИ И ЛИЧНИ КОНТАКТИ /срещи бизнес – екип на ТУ и студенти/
тагове: Менда Стоянова, ТУ, Пловдив, София, Иван Тотев, кариери, развитие, стажове, работа, кадри, иновации, млади хора