Топ новини:

Архитектите на Пловдив се обявиха против събарянето на бившия Партиен дом

25 Юли 2018 коментара Младежка медия;
Архитектите на Пловдив се обявиха против събарянето на бившия Партиен дом

В Общински съвет Пловдив е внесено предложение за промяна на предназначението на УПИ  I-административна сграда в кв.143- нов и премахването на сградата на администрацията на Община Пловдив /бившия Партиен дом/ с цел изграждането на същото място на сграда - център за музикално-сценично изкуство /опера на Пловдив/.

В тази връзка съветът на КАБ РК Пловдив взе отношение по направеното предложение, като възложи на Архитектурния съвет председателстван от арх.Топалова да проведе заседание и изготви съответното становище. Заседанието беше проведено на 23 юли 2018 г. от 17,30 часа в залата на КАБ Пловдив, като организацията представи резултата на проведеното обсъждане становище в официално писмо:

 ДО

Общински съвет - Пловдив

КОПИЕ ДО

Кмета на Община Пловдив

СТАНОВИЩЕ,

На Камара на архитектите в Пловдив, РК Пловдив относно:

„Предложение на заместник кмета „Култура и туризъм“ на Община Пловдив до Общински съвет-Пловдив от 19.07.2018г. за отреждане парцела под сградата на пл.Централен / бивш Партиен дом / за построяване на сграда- център за музикално сценично изкуство - съответстващо на Предложение от 25.05.2018г. на Фондация „Дом за Пловдивската опера“

ВЪПРОС 1 – Да има ли Пловдив сграда за опера

Нашият отговор като граждани и професионалисти на този град е категорично потвърждение на необходимостта от изграждане на нова сграда - Дом на опера Пловдив. Повече от 50 години, гражданите на гр. Пловдив очакват и настояват, градът да има своята нова, самостоятелна и представителна оперна сграда

ВЪПРОС 2 – Как и къде да се определи местото за изграждане на новата оперна сграда

Първото и най-важно условие за правилното решаване на трудната и отговорна задача за избор на място за Операта, е да се определят параметрите на сградата, като резултат от подробно и задълбочено маркетингово проучване за потребителския потенциал на града, за необходимоста от съчетаване на допълнителни функции, възникнали с новите културни потребности на поколенията и т.н. Тази важна изходна информация трябва да бъде подготвена от принципала на Пловдивската опера- Министерството на културата. Фриволното посочване на отделни места без нужното проучване и ясна представа за параметрите на сградата, би довело до риска да се вземе неправилно решение.

Безспорно и доказано от всички добри примери по света, е че тази сграда трябва да бъде представителна, уникална и емблематична, което предпоставя необходимостта от по-голямо свободно пространство за нейното възприемане. Всички нови съвременни оперни сгради, са ситуирани далеч от натоварената централна градска среда, разположени към открити пространства на заливи, реки и нови квартали.

ВЪПРОС 3 – Подходящо ли е за оперна сграда посоченото в предложението място на сегашната Административната сграда на Община Пловдив / бившия Партиен дом/

Считаме, че това предложение не е подходящо със следните аргументи:

  • Поради липса на предварително маркетингово проучване не може да се прецени, възможността за ситуиране на сграда на Операта в предложения парцел на Административната сграда на Община Пловдив. По-скоро можем да дадем предполагаемата преценка, че този парцел, който е с площ 3241 кв.м би бил недостатъчен, за удовлетворяване на всички изисквания за пълноценна съвременна оперна сграда. Очевидните недостатъци на това място са – малката площ, липса на удобни комуникации за обслужване на сценографски съоръжения и декори, липса на условия за паркиране, очаквания конфликт с археологията на подземно ниво и т.н.
  • За да се освободи теренът за нова сграда на Пловдивската опера трябва да се унищожи съществуващата сграда на общинската администрация, ведно със съществуващата концертна зала.
  • Административната сграда на Община Пловдив, известна от миналото, като „Партиен дом“, е една от забележителните сгради в града. Тя е проектирана през 1965-1966 г. в Проектантска организация  гр. Пловдив с проектанти известните български архитекти- арх. Владимир Рангелов, арх. Любомир Бонев, арх. Милчо Сапунджиев, арх. Георги Караянев, арх. Колю Колев. Консултант на проектантския колектив и бил проф. арх. Станчо Белковски. Проектанти на част „конструкции“ са: инж. Любен Софкаров – високо тяло и инж. Драго Алексиев – ниско тяло.

Сградата е първата в България, проектирана и изпълнена със скелетно безгредова конструкция.

Въведена е в експлоатация през април 1969 година. Новаторска и уникално за страната ни е и покривната фалтова конструкция на Концертна зала. Изградена без компромиси във вида и качеството на материалите, Партийният дом е пример за модерно архитектурно мислене и висше архитектурно майсторство, инспирирано от архитектурата на Мис ван дер Рое. Това архитектурно течение е с произход от германския „Баухаус“ и западноевропейския „Интернационален стил“ и се превръща в изключително приемлив модел за редица културни, образователни институции и големи корпорации, като например небостъргачът „Сигрем Билдинг“ в Ню Йорк.

Сградите не са политически субекти. Те са архитектурни свидетелства на стила и духа на времето, в което са изградени и наше задължение е да ги опазим.

Предложението за събаряне на административната сграда на Община Пловдив и единствената концертна зала с добра акустика не съответства на традициите на Пловдив и противоречи на световното движение, инспирирано от ЮНЕСКО, в годината на културното наследство - ЗА СЪХРАНЯВАНЕ паметниците на новото време от началото и втората половина на 20 век.

  • С местоположението и високия си силует, административната сградата на Община Пловдив се явява основен градообразуващ фактор за овладяване на площадното простанство и визуален репер на пешеходната ос – главна улица.
  • Надеждата за визуално разкритие на Родопите от пешеходната зона с премахване на Административната сграда на Община Пловдив е илюзорна, като се има предвид общия обем на еветуалната оперна сграда, чиято сцена би имала височина, близка до тази на сегашната сграда
  • Разсъждавайки за това, дали Опера или Общинска администрация трябва да бъде разположена в центъра на града, то определено приоритет от гледна точка на обслужване на гражданите има административната сграда, заради което трябва да бъде запазена.

Имайки предвид изложеното до тук, изразяваме своето несъгласие, за унищожаване на една сграда, носеща духа и историята на града ни. На този етап, смятаме че, решението на това място да се изгради Операта на Пловдив, не е достатъчно обосновано.

тагове: опера, пловдив, култура, музиканти, становище, организации, община, промени