Топ новини:

Разговор за децата, тяхното развитие и място в обществото

21 Май 2014 коментара Екип Младежка Медия;
Разговор за децата, тяхното развитие и място в обществото

Във връзка с кампанията на Национална мрежа за децата „Бележник 2014: Какъв е средният успех на държавата в грижата за децата?”, ще публикуваме серия от статии, обвързани с децата и тяхното развитие, социалните умения, изключването на децата от процеса на взимане на решения, семейната среда и ролята ѝ при развитието.

Годишният доклад на Национална мрежа за децата „Бележник“ оценява,  как правителството и администрацията са изпълнявали държавните ангажименти към децата през изминалата календарна година. Това е алтернативен документ, който критично и независимо представя гражданския поглед към политиките за детето.

Бележникът е продукт, изработен от специалисти, които ежедневно работят с деца и техните семейства. Изработени са и пет образователни видеа, за ключовите области, които ще имате възможност да видите в предстоящите материали.

Днешната тема е „Семейна среда и алтернативни грижи“. Като основните изводи и факти, засегнати в доклада са липсата на индикатори за отчитането на ефективността на услугите, свързани с децата – към края на 2013г. функционират 369 услуги с капацитет 9393 места, но те са неравномерно разпределени и с ограничен достъп. Един социален работник работи с повече от 100 случая в сравнение с 25-30 случая средно в Европа. Отчита се факта, че изкарването на децата от институциите е всъщност само привидно, като липсва цялостен метод за преодоляването на този проблем. На практика реформата в този сектор е симулирана, като на мястото на предишните домове се разкриват Центрове за настаняване от семеен тип и Защитени жилища.

Препоръките на Национална мрежа за децата са:

  •  Промяна на философията на социалните услуги – от центрове към типове дейности;
  •  Разработване на индикатори за измерване на ефективността на услугите;
  •  Приемане на стандарти за натовареност и социална работа;
  •  Разработване и прилагане на практика на механизъм за пренасочване на средствата;
  •  Единни стандарти по превенция на изоставянето, които да се спазват от всички участници в процеса и финансови стандарти за услугите по превенция и приемна грижа;
  • Ясен ангажимент за закриване на всички домове в страната и недопускане сградите да се използват за резидентна грижа;
  • Повече фокус върху превенцията, ранната интервенция и подкрепата на родителите в новия програмен период;
  •  Ясен механизъм за управление и координация на процеса на национално, областно и местно ниво.

Можете да видите целия доклад Бележник 2014 тук.

тагове: деца, развитие, доклад, общество