Топ новини:

Академичен проект приобщава към ценностите на българската възрожденска книжовност, литература и култура

23 Юли 2018 коментара Илия ДИМИТРОВ;
Академичен проект приобщава към ценностите на българската възрожденска книжовност, литература и култура

„Паисиада – предай нататък!“ върви по стъпките на „История славянобългарска“, нейните ръкописни преписи и преправки от XVIII и XIX в., за да съхрани и предаде нататък паметта на българското духовно и национално Възраждане.

В днешната епоха на бързо живеене, дигитални и технически достижения, интернет, флашки и копи-пейст,  български учени решават да напомнят за времето, когато, за да съхраниш, е било нужно единствено подострено перо и мастило, направено от сажди. В такъв свят са живеели и всички онези духовници и книжовници, заели се с мисионерската цел да предадат напред към бъдещето безсмъртното слово на йеромонах Паисий Хилендарски. Над 30 ръкописни преписа и над 40 ръкописни преправки между 1765 и 1882 г. бележат невижданата дотогава популярност на „История славянобългарска“ и са неоспоримо доказателство за важността и ролята на този текст при формирането на нация, дух и самосъзнание.

"От уста на ухо“… до Internet" е наименованието на мисията, с която се заемат български учени с интереси в областта на хуманитаристиката и филологията с ръководител доц. д-р Мила Кръстева от Катедрата по история на литературата и сравнително литературознание към Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Академичният проект осъществява своите цели като   публикува за пръв път ръкописни преписи и преправки на „История славянобългарска“ в луксозни издания, които нямат комерсиална цел, а се даряват на библиотеки у нас и по света, на чуждестранни университети, където се изучава българистика, на институции в чужбина и популяризатори на българския дух и култура, също и на онези българи, които са „заразени“ от вярата, че българското е изконно и е завинаги.

На бял свят вече излязоха:

- Геров препис на „История славянобългарска“, завършена в Пловдив, около  1851 – 1853, с преписвач Найден Геров

- Първата Харитонова преправка на „История славянобългарска“, съставена в с. Змеево през 1831 г. от монах Харитон Рилец

- Втора Харитонова преправка на „История славянобългарска“, съставена в Чирпан през 1831 г. от монах Харитон Рилец

Предстоящи издания от академичния проект са Рилската преправка от 1825 г., съставена от монах Паисий Рилски в Рилската света обител, и Поп-Йоановата преправка от 1830 г., ръкописвана от поп Йоаникия Петкович в с. Змеево (Старозагорско). За да бъдат издадени ръкописите са нужни парични дарения в размер на около 20 000 лева.

Вече издадените книги и тези, които предстои да бъдат издадени, съдържат научно изследване на български език с превод на руски и английски език, фототипия на оригиналния ръкопис, превод на оригинала от черковнославянски на съвременен български език, научни бележки и индекс на личните имена, топонимите и етнонимите. Книгите са претворени след дългогодишно търсене на хармонични връзки между естетиката на ръкописната книжовна традиция на XVIII и XIX век и възможностите на съвременната дигитална ера. Книгите са културен превод на посланията на възрожденското време, осъществени с езика на новите технологии от  глобалното ни съвремие.

Всички, които биха пожелали да подкрепят каузата „Паисиада – предай нататък!“, подета от българските учени, биха могли да приведат парични дарения по банкова сметка:

IBAN BG65 TTBB 9400 1528 1334 33
BIC TTBBBG22
Титуляр: Фондация „Паисиада – предай нататък!“
Булстат № 177219075

Имената на дарителите се изписват в издаваните книги редом до името на Отец Паисий и възрожденските преписвачи на неговата историйца.

Повече информация за проекта, целите и участниците се съдържа на електронните сайтове:

тагове: паисий, хилендарски, история, славянобългарска, паисиада, проект, академичен