Топ новини:

Стартира бакалавърска програма Национална сигурност към ПУ

23 Май 2018 коментара Младежка медия;
Стартира бакалавърска програма Национална сигурност към ПУ

Бакалавърска програма „Национална сигурност“, каквато не  съществува в другите граждански университети в страната открива във факултета си по икономически и социални науки ПУ

Обучението е актуално и в контекста на обявената в края на 2016 г. Концепция за развитие на независима от НАТО сигурност и отбрана на ЕС. 

Приемът по специалността за първия випуск за предстоящата академична 2018/2019 година ще бъде в платена форма на обучение. От следващата година за специалността, която подготвя кадри за сферата на сигурността, ще бъдат предвидени и места държавна поръчка. 

Специалността „Национална сигурност“ е от едноименното професионално направление и е структурирана така, че да създава експерти с компетенции да изготвят оценки на заплахите и да предприемат действия за гарантирането на глобалната, регионалната и националната сигурност и отбрана в нейните ключови елементи.  

Обучението по специалността „Национална сигурност“ отговаря на обществените очаквания за подготовка на висококвалифицирани специалисти, които да имат компетентности по ключовите елементи от защитата на  националната сигурност и отбрана. Те трябва да имат подготовката за работа при условия на сътрудничество с другите страни-членки на ЕС и НАТО, както и да са в състояние да гарантират националната сигурност и отбрана в изпълнение на националните политики на Република България в тези области. 

Целта на образованието по национална сигурност е да подготви експерти, които да имат компетенции и могат да изготвят оценки на заплахите и предприемат действия за гарантирането на глобалната, регионалната и националната сигурност и отбрана в нейните ключови елементи.  

Бакалаврите, завършили специалността, ще могат да се реализират в структурите и звената от системата за сигурност с правомощия по защитата на  националната сигурност и отбрана – ДАНС, МВР, МО, както и  в специални органи и звена – Специализиран отряд за борба с тероризма, Държавна агенция „Оперативнотехнически операции“.

Биха могли да се реализират и в Министерство  на правосъдието, в органите на централна държавна власт и управление, на местна власт и самоуправление, ангажирани с дейности по осигуряване на сигурността и отбраната, опазване на обществения ред, управление на кризи и защита от бедствия и аварии  на териториите и населените места.

Придобитата в специалността „Национална сигурност“ професионална квалификация предоставя  възможности завършилите специалността да се реализират и адаптират успешно към динамиката на промените в системата за национална сигурност и отбрана и корпоративна и фирмена сигурност 

 

тагове: национална сигурност, програма, пу, университет, бал, прием, студенти