Топ новини:

Кинофестивал не-Възможното образование стартира в Пловдив

Начална дата: 15.02.2019 - Петък | Начало: 10:00

Организатор: ЧОУ Слънчев лъч

Image
Екипът на пловдивското издание на фестивала е подбрал девет документални филма, които представят разнообразни успешни практики на учене и преподаване от цял свят. Целта е да се запознаят зрителите, които са и възможни участници в образователния процес (ученици, учители, родители), с многообразието на методи и системи за обучение. Организаторите са водени от идеята, че богатството на всеки един индивид е в неговата уникалност, затова не може да има единна образователна система за всички и именно уважението към различията помежду ни би довело до едно човеколюбиво образование, което да отразява особеностите на всяка една човешка същност. Подобно зачитане би създало оптимални условия за развитие и реализация на личния потенциал на всеки човек, както и за повишаване на усещането за щастие и удовлетвореност на хората, независимо от възрастта им.